část obce Janova Ves

Identifikace

ICZUJ: 534901
KODCOB: 067989
ID31: 7916
ID32: 7916
GPS: JTSK (Y, X): 728061, 1007345
S-42 (Y, X): 3468750.979, 5588156.777
UTM (Y, X): 468640.1272, 5585781.0800
Šířka/Délka: 50° 25' 23.5919067900", 14° 33' 30.7242887500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JANOVA VES v r. 1869-1910 pod názvem Janoves osada obce Bosyně v okr. Mělník, v r. 1921-1950 osada obce Bosyně v okr. Mělník, od r. 1961 část obce Kokořín v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Janova Ves
část obce Janoves
část obce Janoves
část obce Zavadilka

Nadřazená místa

obec Kokořín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1866-1888), Vysoká 11, matrika narozených
Matrika (1888-1911), Vysoká 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1843-1898), Vysoká 12, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1846-1882), ev. Vysoká 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!