část obce Salnava

Identifikace

ICZUJ: 550761
KODCOB: 196398
ID31: 10621
ID32: 79159
GPS: JTSK (Y, X): 795328, 1178865
S-42 (Y, X): 3424108.301, 5409391.103
UTM (Y, X): 424015.6395, 5407088.2030
Šířka/Délka: 48° 48' 43.6747018600", 13° 57' 54.0941208400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SALNAVA viz Želnava (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Salnau
část obce Salnava
část obce Zelnava
část obce Želnava

Nadřazená místa

obec Želnava

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!