část obce Zahájí

Identifikace

ICZUJ: 534838
KODCOB: 052761
ID31: 7902
ID32: 7902
GPS: JTSK (Y, X): 721158, 1013738
S-42 (Y, X): 3476419.232, 5582704.020
UTM (Y, X): 476305.2587, 5580330.5430
Šířka/Délka: 50° 22' 28.4200683300", 14° 40' 0.4123812850"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZAHÁJÍ v r. 1869-1890 osada obce Řepín v okr. Mělník, v r. 1900-1910 pod názvem Zaháj osada obce Řepín v okr. Mělník, v r. 1921 osada obce Řepín v okr. Mělník, v r. 1930-1950 obec v okr. Mělník, od r. 1961 část obce Chorušice v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Zaháj
část obce Zaháj
část obce Zaháje
část obce Zahájí

Nadřazená místa

obec Chorušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1655), Mělník 1, matrika narozených
Matrika (1670-1714), Řepín 2, matrika narozených
Matrika (1670-1734), Řepín 1, matrika narozených
Matrika (1715-1729), Řepín 3, matrika narozených
Matrika (1767-1789), Řepín 7, matrika narozených
Matrika (1787-1823), Chorušice 5, matrika narozených
Matrika (1789-1840), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1790-1849), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1823-1844), Chorušice 7, matrika narozených
Matrika (1839-1862), Chorušice 8, matrika narozených
Matrika (1841-1856), ev. Mělnické Vtelno 4, matrika narozených
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika narozených
Matrika (1863-1883), Chorušice 14, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1653), Mělník 1, matrika oddaných
Matrika (1670-1754), Řepín 12, matrika oddaných
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Řepín 14, matrika oddaných
Matrika (1787-1823), Chorušice 5, matrika oddaných
Matrika (1823-1843), Chorušice 10, matrika oddaných
Matrika (1842-1869), Chorušice 11, matrika oddaných
Matrika (1850-1866), ev. Mělnické Vtelno 6, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1628-1642), Mělník 1, matrika zemřelých
Matrika (1670-1754), Řepín 12, matrika zemřelých
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1817), Řepín 16, matrika zemřelých
Matrika (1787-1824), Chorušice 5, matrika zemřelých
Matrika (1789-1856), ev. Mělnické Vtelno 3, matrika zemřelých
Matrika (1824-1844), Chorušice 13, matrika zemřelých
Matrika (1845-1902), Chorušice 15, matrika zemřelých
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých
Matrika (1869-1923), Předměřice nad Jizerou 44, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1734-1786), Řepín 23, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1734-1786), Řepín 23, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1734-1786), Řepín 23, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!