část obce Velký Újezd

Identifikace

ICZUJ: 534838
KODCOB: 052752
ID31: 7901
ID32: 7901
GPS: JTSK (Y, X): 723154, 1009486
S-42 (Y, X): 3473892.895, 5586664.351
UTM (Y, X): 473779.9499, 5584289.2620
Šířka/Délka: 50° 24' 36.2006907200", 14° 37' 51.5724686400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ ÚJEZD v r. 1869-1890 pod názvem Velký Oujezd obec v okr. Mělník, v r. 1900-1950 obec v okr. Mělník, od r. 1961 část obce Chorušice v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Hrubo-Oujezd
část obce Hruboaugezd
část obce Velký Oujezd
část obce Velký Újezd

Nadřazená místa

obec Chorušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1714), Řepín 2, matrika narozených
Matrika (1670-1734), Řepín 1, matrika narozených
Matrika (1674-1725), Nebužely 1, matrika narozených
Matrika (1715-1729), Řepín 3, matrika narozených
Matrika (1725-1772), Nebužely 2, matrika narozených
Matrika (1730-1753), Vrbno 3, matrika narozených
Matrika (1773-1784), Nebužely 3, matrika narozených
Matrika (1784-1787), Záboří 1, matrika narozených
Matrika (1784-1818), Nebužely 4, matrika narozených
Matrika (1802-1843), ev. Nebužely 1, matrika narozených
Matrika (1819-1838), Nebužely 10, matrika narozených
Matrika (1835-1857), ev. Nebužely 2, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Nebužely 5, matrika narozených
Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1873-1904), ev. Nebužely 8, matrika narozených
Matrika (1878-1922), Nebužely 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1670-1754), Řepín 12, matrika oddaných
Matrika (1674-1724), Nebužely 1, matrika oddaných
Matrika (1725-1772), Nebužely 2, matrika oddaných
Matrika (1730-1753), Vrbno 3, matrika oddaných
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika oddaných
Matrika (1773-1784), Nebužely 3, matrika oddaných
Matrika (1784-1787), Záboří 1, matrika oddaných
Matrika (1785-1818), Nebužely 4, matrika oddaných
Matrika (1802-1848), ev. Nebužely 3, matrika oddaných
Matrika (1819-1862), Nebužely 11, matrika oddaných
Matrika (1849-1886), ev. Nebužely 6, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1670-1754), Řepín 12, matrika zemřelých
Matrika (1674-1725), Nebužely 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1772), Nebužely 2, matrika zemřelých
Matrika (1730-1753), Vrbno 3, matrika zemřelých
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika zemřelých
Matrika (1773-1784), Nebužely 3, matrika zemřelých
Matrika (1784-1787), Záboří 1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1818), Nebužely 4, matrika zemřelých
Matrika (1802-1849), ev. Nebužely 4, matrika zemřelých
Matrika (1850-1885), ev. Nebužely 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!