část obce Chorušice

Identifikace

ICZUJ: 534838
KODCOB: 052744
ID31: 7900
ID32: 7900
GPS: JTSK (Y, X): 720633, 1012003
S-42 (Y, X): 3476716.800, 5584492.248
UTM (Y, X): 476602.7052, 5582118.0430
Šířka/Délka: 50° 23' 26.3348817100", 14° 40' 15.0704049100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHORUŠICE v r. 1869 osada obce Choroušky v okr. Mělník, od r. 1880 obec v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Chorušice

Nadřazená místa

obec Chorušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1635-1683), Mšeno 1, matrika narozených
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika narozených
Matrika (1683-1730), Chorušice 3, matrika narozených
Matrika (1731-1784), Chorušice 4, matrika narozených
Matrika (1783-1789), ev. Mělnické Vtelno 1, matrika narozených
Matrika (1784-1823), Chorušice 6, matrika narozených
Matrika (1789-1840), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1790-1849), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1823-1844), Chorušice 7, matrika narozených
Matrika (1839-1862), Chorušice 8, matrika narozených
Matrika (1841-1856), ev. Mělnické Vtelno 4, matrika narozených
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika narozených
Matrika (1863-1883), Chorušice 14, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1635-1683), Mšeno 1, matrika oddaných
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika oddaných
Matrika (1683-1730), Chorušice 3, matrika oddaných
Matrika (1731-1784), Chorušice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1789), ev. Mělnické Vtelno 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1823), Chorušice 9, matrika oddaných
matrika (1785-1849), Kovanec 01, matrika oddaných
Matrika (1823-1843), Chorušice 10, matrika oddaných
Matrika (1842-1869), Chorušice 11, matrika oddaných
Matrika (1850-1866), ev. Mělnické Vtelno 6, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika zemřelých
Matrika (1677-1686), Mšeno 1, matrika zemřelých
Matrika (1683-1730), Chorušice 3, matrika zemřelých
Matrika (1731-1784), Chorušice 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1824), Chorušice 12, matrika zemřelých
Matrika (1785-1789), ev. Mělnické Vtelno 1, matrika zemřelých
Matrika (1789-1856), ev. Mělnické Vtelno 3, matrika zemřelých
Matrika (1824-1844), Chorušice 13, matrika zemřelých
Matrika (1845-1902), Chorušice 15, matrika zemřelých
Matrika (1850-1885), ev. Nebužely 7, matrika zemřelých
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1731-1912), Chorušice 16, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1731-1943), Chorušice 16, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1731-1945), Chorušice 16, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!