část obce Rodinov / Rodínov

Identifikace

ICZUJ: 547085
KODCOB: 140341
ID31: 10008
ID32: 78953
GPS: JTSK (Y, X): 710754, 1150109
S-42 (Y, X): 3504280.594, 5448792.087
UTM (Y, X): 504155.2776, 5446473.1420
Šířka/Délka: 49° 10' 15.8025505400", 15° 3' 25.2222046900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RODINOV / RODÍNOV viz Rodvínov (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Riedweis
část obce Rodinov / Rodínov
část obce Rodvínov

Nadřazená místa

obec Rodvínov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!