část obce Dolní Zimoř

Identifikace

ICZUJ: 531987
KODCOB: 196347
ID31: 7887
ID32: 7887
GPS: JTSK (Y, X): 732028, 1006416
S-42 (Y, X): 3464697.151, 5588568.075
UTM (Y, X): 464587.9497, 5586192.2100
Šířka/Délka: 50° 25' 36.0727760100", 14° 30' 5.2334971370"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ ZIMOŘ v r. 1869-1890 osada obce Chodč v okr. Mělník, v r. 1900-1910 osada obce Chodeč v okr. Mělník, v r. 1921-1950 obec v okr. Mělník, v r. 1961-1990 část obce Želízy v okr. Mělník, od 24.11.1990 obec v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Dolení Zymoř
část obce Dolní Zimoř

Nadřazená místa

obec Dolní Zimoř
obec Zimoř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1888-1911), Vysoká 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1843-1937), Vysoká 14, matrika zemřelých
Matrika (1846-1882), ev. Vysoká 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!