část obce Radovesnice

Identifikace

ICZUJ: 533645
KODCOB: 138771
ID31: 7502
ID32: 78868
GPS: JTSK (Y, X): 675428, 1049990
S-42 (Y, X): 3526435.776, 5552633.172
UTM (Y, X): 526301.4383, 5550271.9390
Šířka/Délka: 50° 6' 14.8264421800", 15° 22' 4.0442732110"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADOVESNICE viz Radovesnice II (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Radovesnice
část obce Radovesnice
část obce Radovesnice II

Nadřazená místa

obec Radovesnice II

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!