část obce Racerovice

Identifikace

ICZUJ: 590266
KODCOB: 137308
ID31: 18120
ID32: 78842
GPS: JTSK (Y, X): 653503, 1148426
S-42 (Y, X): 3560845.304, 5457824.349
UTM (Y, X): 560696.9513, 5455501.7240
Šířka/Délka: 49° 14' 57.3883711200", 15° 50' 2.4692146670"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RACEROVICE viz Račerovice (Třebíč)

Alternativní názvy

část obce Racerovice
část obce Račerovice
část obce Račeřovice

Nadřazená místa

obec Třebíč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!