část obce Čečelice

Identifikace

ICZUJ: 534749
KODCOB: 018775
ID31: 7878
ID32: 7878
GPS: JTSK (Y, X): 725747, 1022154
S-42 (Y, X): 3472950.266, 5573767.100
UTM (Y, X): 472837.7054, 5571397.2610
Šířka/Délka: 50° 17' 38.6564399000", 14° 37' 7.1824068140"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČEČELICE od r. 1869 obec v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Čečelice

Nadřazená místa

obec Čečelice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1655), Mělník 1, matrika narozených
Matrika (1631-1649), Kostelec n.L. 1, matrika narozených
Matrika (1654-1718), Kostelec n.L. 2, matrika narozených
Matrika (1656-1691), Líbeznice 1 a, matrika narozených
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika narozených
Matrika (1670-1697), Liblice 1, matrika narozených
Matrika (1697-1713), Liblice 2, matrika narozených
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika narozených
Matrika (1729-1755), Čečelice 1, matrika narozených
Matrika (1756-1793), Čečelice 2, matrika narozených
Matrika (1793-1850), Čečelice 3, matrika narozených
Matrika (1835-1850), Čečelice 4, matrika narozených
Matrika (1851-1866), Čečelice 5, matrika narozených
Matrika (1866-1885), Čečelice 8, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1653), Mělník 1, matrika oddaných
Matrika (1631-1650), Kostelec n.L. 1, matrika oddaných
Matrika (1655-1715), Kostelec n.L. 2, matrika oddaných
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika oddaných
Matrika (1670-1697), Liblice 1, matrika oddaných
Matrika (1697-1712), Liblice 2, matrika oddaných
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika oddaných
Matrika (1729-1754), Čečelice 1, matrika oddaných
Matrika (1756-1793), Čečelice 2, matrika oddaných
Matrika (1794-1840), Čečelice 6, matrika oddaných
Matrika (1838-1865), Čečelice 9, matrika oddaných
Matrika (1865-1890), Čečelice 10, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1628-1642), Mělník 1, matrika zemřelých
Matrika (1631-1648), Kostelec n.L. 1, matrika zemřelých
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika zemřelých
Matrika (1670-1697), Liblice 1, matrika zemřelých
Matrika (1694-1710), Kostelec n.L. 2, matrika zemřelých
Matrika (1697-1713), Liblice 2, matrika zemřelých
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika zemřelých
Matrika (1729-1755), Čečelice 1, matrika zemřelých
Matrika (1756-1793), Čečelice 2, matrika zemřelých
Matrika (1793-1827), Čečelice 6, matrika zemřelých
Matrika (1827-1865), Čečelice 7, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!