část obce Cítov

Identifikace

ICZUJ: 534731
KODCOB: 017841
ID31: 7876
ID32: 7876
GPS: JTSK (Y, X): 740121, 1011409
S-42 (Y, X): 3457312.581, 5582575.507
UTM (Y, X): 457206.3859, 5580202.0820
Šířka/Délka: 50° 22' 20.3750671700", 14° 23' 53.5952724300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CÍTOV v r. 1869-1910 pod názvem Citov obec v okr. Mělník, od r. 1921 obec v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Citov
část obce Cítov

Nadřazená místa

obec Cítov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1694), Vliněves 1, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Cítov 1, matrika narozených
Matrika (1717-1731), Cítov 2, matrika narozených
Matrika (1731-1764), Cítov 3, matrika narozených
Matrika (1765-1827), Cítov 4, matrika narozených
Matrika (1827-1835), Cítov 5, matrika narozených
Matrika (1835-1862), Cítov 6, matrika narozených
Matrika (1853-1862), Cítov 7, matrika narozených
Matrika (1862-1873), Cítov 8, matrika narozených
Matrika (1874-1885), Cítov 15, matrika narozených
Matrika (1885-1901), Cítov 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1663-1784), Lužec nad Vltavou 3, matrika oddaných
Matrika (1670-1693), Vliněves 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1716), Cítov 1, matrika oddaných
Matrika (1717-1731), Cítov 2, matrika oddaných
Matrika (1731-1777), Cítov 3, matrika oddaných
Matrika (1778-1851), Cítov 9, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1852-1870), Cítov 10, matrika oddaných
Matrika (1871-1893), Cítov 17, matrika oddaných
Matrika (1677-1695), Vliněves 1, matrika zemřelých
Matrika (1684-1716), Cítov 1, matrika zemřelých
Matrika (1717-1730), Cítov 2, matrika zemřelých
Matrika (1731-1764), Cítov 3, matrika zemřelých
Matrika (1765-1842), Cítov 11, matrika zemřelých
Matrika (1836-1891), Cítov 12, matrika zemřelých
Matrika (1866-1895), Cítov 18, matrika zemřelých
Matrika (1873-1907), Vliněves 31, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1765-1835), Cítov 13, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1765-1835), Cítov 13, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1765-1835), Cítov 13, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1835-1835), Cítov 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!