část obce Prostřední Předměstí

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 169056
ID31: 16119
ID32: 78748
GPS: JTSK (Y, X): 631310, 1003640
S-42 (Y, X): 3564223.394, 5604277.582
UTM (Y, X): 564073.6741, 5601895.3200
Šířka/Délka: 50° 33' 55.6686536000", 15° 54' 16.9520932300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PROSTŘEDNÍ PŘEDMĚSTÍ viz Střední Předměstí (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Prostřední Předměstí
část obce Střední Předměstí

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!