část obce Prodeslav

Identifikace

ICZUJ: 566489
KODCOB: 071927
ID31: 12228
ID32: 78730
GPS: JTSK (Y, X): 806227, 1048945
S-42 (Y, X): 3396572.340, 5536842.972
UTM (Y, X): 396490.8793, 5534488.1630
Šířka/Délka: 49° 57' 13.5597492600", 13° 33' 25.3875865000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PRODESLAV viz Brodeslavy (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Brodeslavy
část obce Prodeslav
část obce Prodeslavy

Nadřazená místa

obec Brodeslavy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!