část obce Prachatice Předměstí

Identifikace

ICZUJ: 550094
KODCOB: 404853
ID31: 10366
ID32: 78699
GPS: JTSK (Y, X): 789708, 1156580
S-42 (Y, X): 3426812.136, 5432214.565
UTM (Y, X): 426718.3705, 5429902.3680
Šířka/Délka: 49° 1' 3.5605073290", 13° 59' 51.8523976100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PRACHATICE PŘEDMĚSTÍ viz Prachatice II (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Prachatice II
část obce Prachatice Předměstí

Nadřazená místa

obec Prachatice
obec Prachatitz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!