část obce Poslík

Identifikace

ICZUJ: 578347
KODCOB: 118613
ID31: 16921
ID32: 78681
GPS: JTSK (Y, X): 606937, 1083374
S-42 (Y, X): 3598662.073, 5528338.306
UTM (Y, X): 598498.3257, 5525986.9620
Šířka/Délka: 49° 52' 41.4297777200", 16° 22' 15.4139931800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POSLÍK viz Pazucha (Svitavy)

Alternativní názvy

část obce Pazucha
část obce Poslík

Nadřazená místa

obec Litomyšl
obec Litomyšle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!