část obce Planinka

Identifikace

ICZUJ: 541532
KODCOB: 318060
ID31: 12684
ID32: 78624
GPS: JTSK (Y, X): 881764, 1056667
S-42 (Y, X): 3322634.111, 5519458.604
UTM (Y, X): 322582.7591, 5517110.8630
Šířka/Délka: 49° 46' 48.8398144700", 12° 32' 7.8522696640"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLANINKA viz Zadní Milíře (Tachov)

Alternativní názvy

část obce Girnberg
část obce Planinka
část obce Zadní Milíře

Nadřazená místa

obec Milíře

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!