část obce Píska

Identifikace

ICZUJ: 559172
KODCOB: 049514
ID31: 12310
ID32: 78610
GPS: JTSK (Y, X): 834788, 1060738
S-42 (Y, X): 3369759.402, 5521469.317
UTM (Y, X): 369688.8606, 5519120.7650
Šířka/Délka: 49° 48' 37.3315585000", 13° 11' 19.6052961000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PÍSKA viz Písek (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Písek
část obce Píska

Nadřazená místa

obec Líšťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!