část obce Piňovany

Identifikace

ICZUJ: 559377
KODCOB: 122807
ID31: 12381
ID32: 78593
GPS: JTSK (Y, X): 840087, 1063449
S-42 (Y, X): 3364852.013, 5518097.918
UTM (Y, X): 364783.4708, 5515750.7380
Šířka/Délka: 49° 46' 44.3625544100", 13° 7' 18.5113540200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PIŇOVANY viz Pňovany (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Piňovany
část obce Pňovany

Nadřazená místa

obec Pňovany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!