část obce Pinčej

Identifikace

ICZUJ: 563749
KODCOB: 119121
ID31: 14716
ID32: 78592
GPS: JTSK (Y, X): 676633, 984409
S-42 (Y, X): 3516803.726, 5617516.095
UTM (Y, X): 516673.3112, 5615128.4450
Šířka/Délka: 50° 41' 15.8815605200", 15° 14' 9.7218536050"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PINČEJ viz Pěnčín (Jablonec nad Nisou)

Alternativní názvy

část obce Pěnčín
část obce Pinčej
část obce Pinčej 1. díl

Nadřazená místa

obec Pěnčín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!