část obce Pecirady

Identifikace

ICZUJ: 530841
KODCOB: 118664
ID31: 6985
ID32: 78516
GPS: JTSK (Y, X): 733247, 1072462
S-42 (Y, X): 3471982.967, 5522907.155
UTM (Y, X): 471870.8019, 5520558.0260
Šířka/Délka: 49° 50' 12.4478061600", 14° 36' 31.7662002600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PECIRADY viz Pecerady (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Pecehrady
část obce Pecerady
část obce Pecirady
část obce Pečirady

Nadřazená místa

obec Týnec nad Sázavou

Podřazená místa

část obce Důlí (Pecerady nezjištěno)
část obce Hůrka (Pecerady)
část obce Větrov (asi osada, Kotyška 1543)
obec Větrov (Pecerady)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!