část obce Oustí

Identifikace

ICZUJ: 588075
KODCOB: 174823
ID31: 17760
ID32: 78437
GPS: JTSK (Y, X): 680727, 1119998
S-42 (Y, X): 3530187.585, 5482518.089
UTM (Y, X): 530051.7183, 5480185.4080
Šířka/Délka: 49° 28' 24.8597131800", 15° 24' 53.3258587700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUSTÍ viz Ústí (Jihlava)

Alternativní názvy

část obce Oustí
část obce Ústí

Nadřazená místa

obec Ústí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!