část obce Hroznice

Identifikace

ICZUJ: 534609
KODCOB: 191515
ID31: 7829
ID32: 7829
GPS: JTSK (Y, X): 703098, 1076900
S-42 (Y, X): 3502455.498, 5522384.347
UTM (Y, X): 502330.9246, 5520035.4310
Šířka/Délka: 49° 49' 57.8862106400", 15° 1' 56.6833427700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HROZNICE v r. 1869-1890 osada obce Zbyzuby v okr. Kutná Hora, v r. 1900-1921 osada obce Zbizuby v okr. Kutná Hora, v r. 1930-1950 osada obce Vlková v okr. Kutná Hora, od r. 1961 část obce Zbizuby v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Hroznice

Nadřazená místa

obec Zbizuby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1658-1669), Kácov 1, matrika narozených
matrika (1671-1700), Rataje 2, matrika narozených
matrika (1700-1745), Uhlířské Janovice 2, matrika narozených
matrika (1746-1783), Uhlířské Janovice 3, matrika narozených
matrika (1781-1810), Rataje 5, matrika narozených
matrika (1781-1810), Rataje 5, matrika narozených
matrika (1796-1823), Rataje 6, matrika narozených
matrika (1823-1845), Rataje 7, matrika narozených
matrika (1846-1864), Rataje 8, matrika narozených
Matrika (1864-1877), f.ř.k., Rataje nad Sázavou, 18, matrika narozených
Matrika (1869-1886), f.ř.k. Uhlířské Janovice, 20, matrika narozených
Matrika (1878-1891), f.ř.k., Rataje nad Sázavou, 19, matrika narozených
Matrika (1887-1911), f.ř.k., Uhlířské Janovice, 26, matrika narozených
Matrika (1891-1905), f.ř.k., Rataje nad Sázavou, 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1669), Kácov 1, matrika oddaných
Matrika-opis (1660-1698), f.ř.k., Červené Janovice, 32, matrika oddaných
matrika (1671-1728), Rataje 2, matrika oddaných
matrika (1700-1745), Uhlířské Janovice 2, matrika oddaných
matrika (1729-1809), Rataje 9, matrika oddaných
matrika (1746-1783), Uhlířské Janovice 3, matrika oddaných
matrika (1810-1846), Rataje 10, matrika oddaných
Matrika (1846-1884), f.ř.k., Rataje nad Sázavou, 21, matrika oddaných
Matrika (1851-1886), f.ř.k. Uhlířské Janovice, 21, matrika oddaných
Matrika (1886-1913), f.ř.k., Uhlířské Janovice, 27, matrika oddaných
matrika (1671-1721), Rataje 2, matrika zemřelých
matrika (1700-1745), Uhlířské Janovice 2, matrika zemřelých
matrika (1746-1783), Uhlířské Janovice 3, matrika zemřelých
matrika (1810-1845), Rataje 13, matrika zemřelých
matrika (1846-1878), Rataje 14, matrika zemřelých
Matrika (1852-1893), f.ř.k. Uhlířské Janovice, 23, matrika zemřelých
Matrika (1879-1900), f.ř.k., Rataje nad Sázavou, 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!