část obce Zlaté Hory

Identifikace

ICZUJ: 531031
KODCOB: 193127
ID31: 6648
ID32: 78273
GPS: JTSK (Y, X): 720223, 1101082
S-42 (Y, X): 3488582.266, 5496197.654
UTM (Y, X): 488463.3418, 5493859.4020
Šířka/Délka: 49° 35' 49.9213289300", 14° 50' 25.2747803300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZLATÉ HORY viz Kamberk (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Kamberk
část obce Zlaté Hory

Nadřazená místa

obec Kamberk

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!