část obce Oulehle

Identifikace

ICZUJ: 536695
KODCOB: 174149
ID31: 10857
ID32: 78210
GPS: JTSK (Y, X): 798301, 1134677
S-42 (Y, X): 3415469.831, 5452830.249
UTM (Y, X): 415380.6831, 5450509.6550
Šířka/Délka: 49° 12' 5.5387686060", 13° 50' 18.1841444700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OULEHLE viz Úlehle (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Oulehle
část obce Úlehle

Nadřazená místa

obec Úlehle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!