část obce Oujezd-Svijan

Identifikace

ICZUJ: 564435
KODCOB: 160733
ID31: 14950
ID32: 78206
GPS: JTSK (Y, X): 691564, 993767
S-42 (Y, X): 3503200.456, 5606315.665
UTM (Y, X): 503075.5794, 5603932.5760
Šířka/Délka: 50° 35' 14.2461167900", 15° 2' 36.4069081300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUJEZD-SVIJAN viz Svijanský Újezd (Liberec)

Alternativní názvy

část obce A.Svijanský
část obce Aujezd
část obce Oujezd
část obce Oujezd
část obce Oujezd u Svíjan
část obce Oujezd-Svijan
část obce Svijan
část obce Svijanský Újezd
část obce Újezd
část obce Újezd

Nadřazená místa

obec Svijanský Újezd

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!