část obce Oujezd

Identifikace

ICZUJ: 513482
KODCOB: 188433
ID31: 7056
ID32: 78187
GPS: JTSK (Y, X): 743041, 1073761
S-42 (Y, X): 3462436.366, 5520358.758
UTM (Y, X): 462328.0880, 5518010.6660
Šířka/Délka: 49° 48' 48.0832556500", 14° 28' 34.9376507200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUJEZD viz Vysoký Újezd (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Oujezd
část obce Vysoký Oujezd
část obce Vysoký Újezd

Nadřazená místa

obec Vysoký Újezd

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!