část obce Kounice

Identifikace

ICZUJ: 534561
KODCOB: 183351
ID31: 7813
ID32: 7813
GPS: JTSK (Y, X): 694845, 1090796
S-42 (Y, X): 3512428.551, 5509664.235
UTM (Y, X): 512299.9159, 5507320.4990
Šířka/Délka: 49° 43' 5.7424745720", 15° 10' 14.2706467600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOUNICE v r. 1869-1910 obec v okr. Ledeč, v r. 1921-1950 obec v okr. Ledeč nad Sázavou, od r. 1961 část obce Vlastějovice v okr. Kutná Hora

Alternativní názvy

část obce Kaunice
část obce Kounice

Nadřazená místa

obec Vlastějovice

Podřazená místa

část obce Hamr
část obce Hamr Kovací
část obce Kovací Hamr

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1653-1681), Čechtice 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika narozených
Matrika (1765-1790), Pertoltice 2, matrika narozených
Matrika (1790-1799), Pertoltice 4, matrika narozených
Matrika (1799-1819), Pertoltice 5, matrika narozených
Matrika (1819-1845), Pertoltice 6, matrika narozených
Matrika (1846-1865), Pertoltice 7, matrika narozených
Matrika (1865-1892), f.ř.k., Pertoltice, 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1680), Čechtice 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika oddaných
Matrika (1790-1799), Pertoltice 9, matrika oddaných
Matrika (1799-1832), Pertoltice 22, matrika oddaných
Matrika (1833-1856), Pertoltice 10, matrika oddaných
Matrika (1857-1919), f.ř.k., Pertoltice, 20, matrika oddaných
Matrika (1666-1681), Čechtice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1799-1836), Pertoltice 12, matrika zemřelých
Matrika (1799-1836), Pertoltice 13, matrika zemřelých
Matrika (1836-1884), f.ř.k., Pertoltice, 18, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1765-1790), Pertoltice 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!