část obce Osek

Identifikace

ICZUJ: 550094
KODCOB: 132748
ID31: 10361
ID32: 78118
GPS: JTSK (Y, X): 792440, 1155158
S-42 (Y, X): 3423919.666, 5433273.022
UTM (Y, X): 423827.0788, 5430960.3940
Šířka/Délka: 49° 1' 36.5572701900", 13° 57' 28.8036426100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSEK viz Oseky (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Osek
část obce Oseky
část obce Vosek
část obce Wosek

Nadřazená místa

obec Prachatice
obec Prachatitz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!