část obce Olbersdorf Stadt

Identifikace

ICZUJ: 597635
KODCOB: 093394
ID31: 20854
ID32: 78067
GPS: JTSK (Y, X): 517863, 1060722
S-42 (Y, X): 3684096.734, 5562286.544
UTM (Y, X): 683898.2060, 5559921.3640
Šířka/Délka: 50° 9' 46.5849001000", 17° 34' 29.5460429600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OLBERSDORF STADT viz Město Albrechtice (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Albrechtice Město
část obce Město Albrechtice
část obce Olbersdorf Stadt

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!