část obce Ojpernice

Identifikace

ICZUJ: 559580
KODCOB: 177555
ID31: 12422
ID32: 78056
GPS: JTSK (Y, X): 829914, 1070533
S-42 (Y, X): 3375855.132, 5512380.697
UTM (Y, X): 375782.1104, 5510035.8470
Šířka/Délka: 49° 43' 47.9489153300", 13° 16' 34.7834288000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OJPERNICE viz Vejprnice (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Ojpernice
část obce Ojprnice
část obce Vejprnice

Nadřazená místa

obec Vejprnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!