část obce Oběděnice

Identifikace

ICZUJ: 541044
KODCOB: 108537
ID31: 9010
ID32: 77995
GPS: JTSK (Y, X): 754192, 1101686
S-42 (Y, X): 3454969.864, 5491227.880
UTM (Y, X): 454864.6277, 5488891.6510
Šířka/Délka: 49° 33' 3.4004566630", 14° 22' 33.5948237700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OBĚDĚNICE viz Obděnice (Příbram)

Alternativní názvy

část obce Obděnice
část obce Oběděnice

Nadřazená místa

obec Petrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!