část obce Nuzíno

Identifikace

ICZUJ: 550957
KODCOB: 023311
ID31: 10681
ID32: 77991
GPS: JTSK (Y, X): 800011, 1139435
S-42 (Y, X): 3414386.600, 5447891.245
UTM (Y, X): 414297.8937, 5445572.6620
Šířka/Délka: 49° 9' 25.1552539400", 13° 49' 28.4728454400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NUZÍNO viz Nuzín (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Nuzín
část obce Nuzíno

Nadřazená místa

obec Čestice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!