část obce Novolesy

Identifikace

ICZUJ: 579068
KODCOB: 106356
ID31: 16129
ID32: 77945
GPS: JTSK (Y, X): 642570, 1016391
S-42 (Y, X): 3554698.422, 5590183.100
UTM (Y, X): 554552.5797, 5587806.5770
Šířka/Délka: 50° 26' 23.0557412400", 15° 46' 5.6230383520"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVOLESY viz Nové Lesy (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Nové Lesy
část obce Novoles
část obce Novolesy

Nadřazená místa

obec Bílá Třemešná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!