část obce Nové Město

Identifikace

ICZUJ: 545881
KODCOB: 404098
ID31: 9811
ID32: 77926
GPS: JTSK (Y, X): 714948, 1151871
S-42 (Y, X): 3500347.818, 5446505.139
UTM (Y, X): 500224.1031, 5444187.1250
Šířka/Délka: 49° 9' 1.8242634680", 15° 0' 11.0634960300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÉ MĚSTO viz Jindřichův Hradec II (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Jindřichův Hradec II
část obce Nové Město

Nadřazená místa

obec Jindřichův Hradec
obec Neuhaus
obec Novadomus

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!