část obce Schwarzenthal

Identifikace

ICZUJ: 579114
KODCOB: 020672
ID31: 16134
ID32: 77835
GPS: JTSK (Y, X): 644039, 994338
S-42 (Y, X): 3550403.181, 5611863.495
UTM (Y, X): 550259.0883, 5609478.1460
Šířka/Délka: 50° 38' 6.0119086780", 15° 42' 38.4976412000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SCHWARZENTHAL viz Černý Důl (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Černý Důl
část obce Schwarzenthal

Nadřazená místa

obec Černý Důl

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!