část obce Schreiberseifen

Identifikace

ICZUJ: 597899
KODCOB: 162639
ID31: 20911
ID32: 77823
GPS: JTSK (Y, X): 525424, 1072610
S-42 (Y, X): 3678129.886, 5549518.304
UTM (Y, X): 677933.7851, 5547158.3240
Šířka/Délka: 50° 3' 0.2874499680", 17° 29' 7.8056764020"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SCHREIBERSEIFEN viz Skrbovice (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Schreiberseifen
část obce Skrbovice
část obce Šreiberzejf

Nadřazená místa

obec Široká Niva

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!