část obce Nové Dvory

Identifikace

ICZUJ: 548103
KODCOB: 062367
ID31: 17920
ID32: 77813
GPS: JTSK (Y, X): 708107, 1120955
S-42 (Y, X): 3503155.466, 5478046.695
UTM (Y, X): 503030.6073, 5475715.8350
Šířka/Délka: 49° 26' 2.7779104180", 15° 2' 30.4754516100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÉ DVORY viz Nový Dvůr (Pelhřimov)

Alternativní názvy

část obce Neuhof
část obce Neuhof
část obce Nové Dvory
část obce Nový Dvůr

Nadřazená místa

obec Kámen

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!