část obce Nová Véska

Identifikace

ICZUJ: 558656
KODCOB: 321117
ID31: 12217
ID32: 77803
GPS: JTSK (Y, X): 843759, 1040153
S-42 (Y, X): 3358210.692, 5540734.625
UTM (Y, X): 358144.8502, 5538378.2260
Šířka/Délka: 49° 58' 51.0773454600", 13° 1' 16.8782029700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VÉSKA viz Nová Víska (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Nová Véska
část obce Nová Víska

Nadřazená místa

obec Bezvěrov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!