část obce Nová Ves

Identifikace

ICZUJ: 597635
KODCOB: 093386
ID31: 20850
ID32: 77765
GPS: JTSK (Y, X): 520663, 1061830
S-42 (Y, X): 3681462.150, 5560826.148
UTM (Y, X): 681264.6938, 5558461.5630
Šířka/Délka: 50° 9' 2.2866894850", 17° 32' 14.4396699900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES viz Česká Ves (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Česká Ves
část obce Neudörfel
část obce Nová Ves

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!