část obce Nireč

Identifikace

ICZUJ: 536822
KODCOB: 086550
ID31: 10751
ID32: 77730
GPS: JTSK (Y, X): 784081, 1110929
S-42 (Y, X): 3426515.592, 5478213.937
UTM (Y, X): 426421.9437, 5475883.0060
Šířka/Délka: 49° 25' 52.1905131300", 13° 59' 6.8979365510"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NIREČ viz Míreč (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Míreč
část obce Nirec
část obce Nireč

Nadřazená místa

obec Lom

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!