část obce Neuvogelseifen / Neu-Vogelseifen

Identifikace

ICZUJ: 551945
KODCOB: 143359
ID31: 20880
ID32: 77691
GPS: JTSK (Y, X): 535802, 1075155
S-42 (Y, X): 3668163.160, 5545655.372
UTM (Y, X): 667971.1166, 5543296.9660
Šířka/Délka: 50° 1' 5.7922577280", 17° 20' 41.1794698900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEUVOGELSEIFEN / NEU-VOGELSEIFEN viz Nová Rudná (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Neuvogelseifen / Neu-Vogelseifen
část obce Nová Rudná
část obce Nový Vogelzejf

Nadřazená místa

obec Rudná pod Pradědem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!