část obce Neufunk

Identifikace

ICZUJ: 597368
KODCOB: 043559
ID31: 20811
ID32: 77661
GPS: JTSK (Y, X): 545200, 1084473
S-42 (Y, X): 3660041.654, 5535200.548
UTM (Y, X): 659852.9157, 5532846.4000
Šířka/Délka: 49° 55' 35.7140754400", 17° 13' 37.9166950400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEUFUNK viz Stříbrné Hory (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Najfunk
část obce Neifank
část obce Neufunk
část obce Stříbrné Hory

Nadřazená místa

obec Horní Město

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!