část obce Netonice

Identifikace

ICZUJ: 558117
KODCOB: 104086
ID31: 12109
ID32: 77637
GPS: JTSK (Y, X): 820803, 1084690
S-42 (Y, X): 3386715.133, 5499511.270
UTM (Y, X): 386637.6907, 5497171.6620
Šířka/Délka: 49° 36' 59.2731291000", 13° 25' 50.2580331600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NETONICE viz Netunice (Plzeň-jih)

Alternativní názvy

část obce Netonice
část obce Netunice

Nadřazená místa

obec Netunice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!