část obce Neštědice

Identifikace

ICZUJ: 530310
KODCOB: 103888
ID31: 6787
ID32: 77633
GPS: JTSK (Y, X): 736414, 1080401
S-42 (Y, X): 3469863.335, 5514625.800
UTM (Y, X): 469752.0329, 5512280.0430
Šířka/Délka: 49° 45' 44.0448403800", 14° 34' 48.0172882400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEŠTĚDICE viz Neštětice (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Neštědice
část obce Neštětice

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!