část obce Německá Ruda

Identifikace

ICZUJ: 551821
KODCOB: 143201
ID31: 20917
ID32: 77569
GPS: JTSK (Y, X): 548754, 1091255
S-42 (Y, X): 3657390.114, 5528014.851
UTM (Y, X): 657202.4536, 5525663.6300
Šířka/Délka: 49° 51' 45.8427254600", 17° 11' 14.5609590900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NĚMECKÁ RUDA viz Ruda (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Německá Ruda
část obce Ruda

Nadřazená místa

obec Tvrdkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!