část obce Německá Radouň

Identifikace

ICZUJ: 545881
KODCOB: 030074
ID31: 9807
ID32: 77568
GPS: JTSK (Y, X): 714186, 1146430
S-42 (Y, X): 3500403.641, 5451999.301
UTM (Y, X): 500279.9032, 5449679.0500
Šířka/Délka: 49° 11' 59.6704397200", 15° 0' 13.8319918700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NĚMECKÁ RADOUŇ viz Dolní Radouň (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Dolní Radouň
část obce Německá Radouň
část obce Wenkerschlag

Nadřazená místa

obec Jindřichův Hradec
obec Neuhaus
obec Novadomus

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!