část obce Němče

Identifikace

ICZUJ: 530255
KODCOB: 103161
ID31: 6746
ID32: 77542
GPS: JTSK (Y, X): 711444, 1085901
S-42 (Y, X): 3495336.048, 5512383.490
UTM (Y, X): 495214.3730, 5510038.6470
Šířka/Délka: 49° 44' 34.1402612100", 14° 56' 0.8802419530"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NĚMČE viz Nemíž (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Němče
část obce Nemíž

Nadřazená místa

obec Nemíž

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!