část obce Mněchnov

Identifikace

ICZUJ: 529621
KODCOB: 092720
ID31: 6581
ID32: 77386
GPS: JTSK (Y, X): 713049, 1079706
S-42 (Y, X): 3492947.205, 5518321.141
UTM (Y, X): 492826.5028, 5515973.8800
Šířka/Délka: 49° 47' 46.2366849900", 14° 54' 1.1736445780"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MNĚCHNOV viz Měchnov (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Měchnějov
část obce Měchnov
část obce Mněchnějov
část obce Mněchnov

Nadřazená místa

obec Divišov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!