část obce Milkendorf

Identifikace

ICZUJ: 569526
KODCOB: 095184
ID31: 20860
ID32: 77321
GPS: JTSK (Y, X): 521964, 1079019
S-42 (Y, X): 3682388.864, 5543606.696
UTM (Y, X): 682191.0277, 5541249.1220
Šířka/Délka: 49° 59' 44.5079822200", 17° 32' 31.5708357600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MILKENDORF viz Milotice nad Opavou (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Dochov
část obce Milkendorf
část obce Milotice
část obce Milotice nad Opavou

Nadřazená místa

obec Milotice nad Opavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!