část obce Mezdašov

Identifikace

ICZUJ: 545287
KODCOB: 187194
ID31: 9569
ID32: 77297
GPS: JTSK (Y, X): 758814, 1136846
S-42 (Y, X): 3454910.600, 5455762.242
UTM (Y, X): 454805.3894, 5453440.4570
Šířka/Délka: 49° 13' 55.4714313500", 14° 22' 45.1596154400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MEZDAŠOV viz Neznašov (České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Mezdašov
část obce Nezdašov
část obce Neznašov

Nadřazená místa

obec Všemyslice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!